1963

gvia.jpg

flagga.jpg

lindem.jpg

Gustav VI Adolf

Chefen för marinen
Viceamiral Åke Lindemalm

SJÖKOMMENDERINGAR 

HMS Gladan

gad.jpg

1963-05-20..1963-06-12, 24 dagar. Befälselev, 3:e klass sjöman.

 

gad_1.jpg

gad_2.jpg

gad_5.jpg

Signal- och eldledningsmatroser

Till ankars utanför Karlshamn

Befälseleven Hans Brodin i disken

gad_3.jpg

gad_4.jpg

gad_6.jpg

Befälseleverna Scherlund o Abramson

Styrman Wedel till höger

Välbeslagna segel i örlogshamnen

 

HMS Halland

hnd.jpg

1963-12-29..1964-10-14, 291 dagar. Signalman, 3: klass sjöman, 2: klass sjöman och F-asp.

 

hnd_3.jpg

hnd_2.jpg

hnd_1.jpg

Sommaren 1964 Horsfjärden.

 

2:a klass sjömännen:

Peter Hagensen
Rolf Sander
Jan Abramson

 

 

HMS Karlskrona 

kkr.jpg

1965-10-21..1966-04-11, 173 dagar. 1:e signalman, furir.

 

HMS Falken

fak.jpg

1966-04-12...1966-10-13, 185 dagar. Mastskeppare, furir.
Tall Ships Race: Falmouth-Skagen

1967-09-04..1967-09-24, 21 dagar. Instruktör, högbåtsman.

 

HMS M 15  (M20)

m22.jpg

1968-06-24..1968-07-05, 14 dagar. Navigationselev, högbåtsman.

 

 

HMS Hermes och HMS Achilles

als.jpg

1969-04-01..1969-10-23, 206 dagar. Navigationsstyrman, styrman.

LANDTJÄNSTGÖRING

Tjänstgöringstid

1963-04-10…1963-09-15

Grad

3 kl

Kommendering

Karlskrona Örlogsskolor, rekrytskola och yrkeskurs

 

1963-09-16…1963-12-31

2 kl

Berga Örlogsskolor, yrkeskurs 1

 

1964-10-14…1965-05-12

F asp

Karlskrona Örlogsskolor, furirskolan

 

1965-05-13…1965-09-01

F asp

Berga Örlogsskolor, yrkeskurs 2

 

1965-09-02…1965-10-20

F asp

Karlskrona Örlogsskolor, instruktörskurs 2

 

1966-10-18…1967-05-19

F

Försvarets läroverk, realskola 1 k

 

1967-05-20…1967-10-16

Hbm

Karlskrona Örlogsskolor, instruktörskurs 3

 

1967-10-17…1968-05-16

Hbm

Försvarets läroverk, realskola 2 e

 

1968-05-17…1969-03-30

Hbm

Berga Örlogsskolor, MUOS

 

1968-09-09…1968-10-12

Hbm

KFÖ. Röder bodskär, Chef fältarbetsgrupp

 

1969-10-24…1969-12-31

St

Marinkompaniet, FL Uppsala. Adjutant

 

1970-06-01…1970-07-31

St

Berga Örlogsskolor, Si-skol. Instruktör

 

1971-05-25…1971-06-23

St

Baskopani Vitså. Chef sjötransporten

 

1971-08-02…1971-08-24

St

Berga Örlogsskolor, Si-skol. Instruktör

 

1972-06-01…1972-07-31

Fk

Berga Örlogsskolor, Si-skol. Instruktör

 

1974-06-18…1974-08-17

Fk

KA 4, Stridssjukvårdskolan. Bitr. Kurschef

 

1975-06-23…1975-08-16

Fk

KA 4, Stridssjukvårdskolan. Instruktör

 

1976-06-28…1976-08-26

Fk

Skellefteå Lassaret, Kirurgassistent

 

1985-04-09…1985-04-26

Lt

KFÖ, Marint stridssjukhus. Stabschef

 

1985-09-07…1985-09-09

Lt

SÖ, Marint stridssjukhus, skarp läge. Stabschef

 

1991-03-11…1991-03-27

Kn

KFÖ, Marint stridssjukhus. Stabschef