skyttem.gif

Svenska Marinens Skyttemedalj vid prisskjutning med eldhandvapen
1974-08-17

signm.gif

Medalj För Skicklighet i signalering
1965-08-31